Lördag 17:e mars

18.4

Team
50-40-30-20-10
Kettlebell swings 16/24
Pull-Ups

Vila 2min.

10-20-30-40-50
Push ups
Box Jumps 60/70