Måndag 3 December

Practice Wallball

5 RFT (cap 20)
12 C2B
6 alt DB GTOH 20/25
50 DU:s

Tabata