Tisdag 2:a Januari

Gymnastic skills 10min. Handstand, hspu, kipping, Butterfly.

8min Emom 2 OHS

6min Emom snatch balance

E3M 18min. (AHAFA)
1 Snatch.

5 min Amrap
kettlebell

Extra
Bench press
5 reps @ 80%
3 reps @ 85%
2 reps @ 90%
3 reps @ 85%
2 reps @ 100% (om du klarade detta sist så öka 2-5% och sikta på ett nytt 1 rep Max ist.)
3 reps @ 85%
3 reps @ 85%