Tisdag 6:e februari

Emom 10min.

3 pos. Snatch (High, mid, below )

"Isabel"

3 RFT
5 PushPress
5 PushJerk
5 SplitJerk

Extra
2 Rounds
1 min Max
Rope Pullups
Strikt K2E
Handstand Hold