Torsdag 29:e mars

Deadlift: E2M x 10
2 Deadlift + 6 Broad jumps
(Öka vikt varje set så att set 10 är max för dagen)

4 min 2-arm KB front rack hold
4 min SB hold
4 min Farmers hold
4 min Max cal AB (min 80/60)