Torsdag 8:e mars

16 min EMOM:
Odd- 8/8 KB rows
Even- 8 burpee jumpovers

 EMOM x 10
3 Deadlift @ 70%

Medball press